Youkoso! [Welcome!]
Sushi and Onigiri
Geisha

Saki Sushi

Sakura branch

Photos